Zostań sponsorem

Zwracamy się z prośbą do ludzi dobrej woli o przekazywanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w opiece nad osobą chorą i niepełnosprawną. Rozwój nauk medycznych, świadomość społeczna oraz dążenie fundacji do sprawowania profesjonalnej opieki nad osobami chorymi stawia przed kadrą medyczną konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy. Razem z podopiecznymi będziemy Państwu wdzięczni za udzielone wsparcie, które niewątpliwie wpłynie na jakość opieki.

Konieczność pobytu w szpitalu i uciążliwe leczenie niesie ze sobą długotrwałe i daleko idące skutki dla psychiki osoby chorej. Jest ona oderwana od rodziny, zajęć oraz pracy dającej jej zabezpieczenie finansowe i poczucie bezpieczeństwa. Człowiek chory jest wytrącony z rytmu dotychczasowego życia i nie może realizować swoich planów z powodu częstych pobytów w szpitalu. Cierpienie spowodowane przewlekłą chorobą zakłóca jemu i jego rodzinie codzienne funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, a w konsekwencji społecznej. Negatywne myśli nurtują umysł chorego powodując brak chęci do życia tak, że nie widzi on możliwości realizowania wytyczonych sobie wcześniej celów.

Wraz z Tobą możemy sprawić, że życie osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych na nowo nabierze sensu, a pomoc, którą im zaproponujemy wpłynie na spełnienie tego, co dla nich istotne. Fundacja Salutis ukierunkowuje swoje działania na potrzeby chorych rodziców lub opiekunów dzieci niepełnoletnich. Wspólną pomocą obejmiemy rodziców dotkniętych takimi schorzeniami, jak: choroba nowotworowa, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, wylew krwi do mózgu, udar mózgu, schizofrenia oraz osoby niepełnosprawne po wypadkach komunikacyjnych.

Wyobraź sobie...

Co może czuć matka z rozpoznaną chorobą nowotworową, która większość czasu spędza w szpitalu? Jej myśli są cały czas przy dzieciach. "Powinnam być przy nich, ugotować im na obiad to, co lubią, wyprać i wyprasować ubranka, żeby poszły czyste do przedszkola. Chciałabym się z nimi pobawić, wziąć na kolana, poczytać do snu, czy zaśpiewać kołysankę. A jestem tu i nie mam na to wpływu. Chcę, żebyśmy już, jak najszybciej mogli być razem oczywiście, jeśli wyzdrowieję.”

W podobnej sytuacji jest ojciec rodziny, który dba o nią i chce zapewnić swoim bliskim wszystko, co najlepsze. Niestety pojawiła się przeszkoda - poważna choroba, bądź niepełnosprawność. Jego domem stała się teraz sala szpitalna, a rodzinę ma przy sobie tylko na fotografii stojącej na przyłóżkowym stoliku. Jego żona musi obecnie sama uporać się z wieloma problemami życia codziennego. Pojawiają się wtedy najsmutniejsze myśli, jakie mogą się powstać w sercu i umyśle człowieka.

Pomagam z Fundacją

Osobie chorej

 1. Wspierając działania lecznicze.
 2. Poprawiając jej trudną sytuację bytową.
 3. Uczestnicząc w działaniach wpływających pozytywnie na jej stan psychiczny.
 4. Przygotowując rodzinę, opiekunów nieprofesjonalnych oraz profesjonalistów do sprawowania holistycznej opieki nad osobą przewlekle chorą i niepełnosprawną.
 5. Zapewniając środek transportu umożliwiający załatwienie ważnej dla chorego sprawy np.: dotarcie do podmiotu leczniczego.

Dziecku

 1. Sprawiając mu radość poprzez:
  1. zorganizowanie urodzin, imienin, tak by poczuło, że w tym dniu, to ono jest szczególnie ważne, a nie jego chory rodzic,
  2. zorganizowanie wypoczynku weekendowego, letniego bądź zimowego,
  3. umożliwienie realizacji zainteresowań i uzdolnień,
  4. uczestniczenie w imprezach kulturalno-oświatowych i okolicznościowych.
 2. Pomagając nadrobić zaległości w nauce.
 3. Umożliwiając wspólne spędzenie czasu z chorym rodzicem przebywającym w klinice, szpitalu poza miejscem zamieszkania.

Społeczności lokalnej

 1. Prowadząc edukację zdrowotną skierowaną do różnych grup wiekowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb odbiorców.
 2. Organizując konferencje i szkolenia podnoszące wiedzę, umiejętności i kwalifikacje osób z sektora służby zdrowia i opieki społecznej.

Jeśli masz propozycje innych form pomocy dla dzieci i ich chorych rodziców, prześlij je na adres salutis-koszalin@wp.pl