O fundatorach

chmielewskaMałgorzata Chmielewska - Prezes Fundacji
mgr teologii. Ukończyła Studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, pielęgniarka  dyplomowana. Kurs kwalifikacyjny z opieki paliatywnej, szkolenia z zakresu zarządzania zakładami opieki długoterminowej i paliatywno-hospicyjnej.
Dwadzieścia lat pracy przy łóżku pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie, oraz trzynaście  w Hospicyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej na stanowisku dyrektora koszalińskiego hospicjum.
Posiada duże doświadczenie związane z działalnością w organizacjach pozarządowych. Przez osiemnaście lat udzielała się w Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie jako Prezes, Wiceprezes i członek organizacji pożytku publicznego. Wieloletnie prowadzenie opieki na rzecz osób z chorobą nowotworową w warunkach domowych pozwoliło na zdobycie zaufania społecznego, co zaowocowało powołaniem Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej i otwarciem we wrześniu 1998 roku Hospicjum  Stacjonarnego w Koszalinie przy ulicy Słonecznej 15. Kolejne lata pracy, zdobywane doświadczenia, rosnące zaufanie oraz ofiarność ze strony społeczeństwa i indywidualnych osób przyczyniły się do wybudowania wspólnym siłami nowego obiektu dla osób z chorobą nowotworową w Koszalinie przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego 80, którego otwarcie odbyło się 19 stycznia 2010 r.
Osiemnaście lat pracy na rzecz zorganizowania, a następnie rozwoju opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi, zostało docenione przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2003 roku nadaniem Srebrnego Krzyża Zasługi. Rok później pełniąc funkcję dyrektora Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z Prezesem Stowarzyszenia Panią Krystyną Wierzchowiecką odebrały z rąk Ministra Opieki Społecznej nagrodę zespołową przyznaną Stowarzyszeniu Hospicjum im. św. M. Kolbego. Nagrodę finansową w wysokości dziesięciu tysięcy złotych członkowie hospicjum przeznaczyli na budowę nowego obiektu pod hospicjum stacjonarne. Dowodem zaufania ze strony mieszkańców Koszalina są otrzymane w plebiscytach tytuły "Uśmiechy 1998 roku" za zorganizowanie hospicjum w Koszalinie i ulgę niesioną  nieuleczalnie chorym oraz "Róża Roku 2010" za oddanie w nowej siedziby hospicjum stacjonarnego.

jaruszewskaMonika Jaruszewska - W-ce Prezes Fundacji
mgr pielęgniarstwa. Ukończyła Akademię Medyczną w Poznaniu na Wydziale Pielęgniarstwa, menadżerskie studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej, roczny kurs pedagogiczny oraz kurs promocji zdrowia rodziny. Kurs doskonalący dla koordynatorów z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego w Centrum Edukacji Kadr Medycznych w Warszawie.ewództwa koszalińskiego i zachodniopomorskiego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia przez nią funkcji kierowniczych w placówkach służby zdrowia (stanowisko zastępcy Pielęgniarki Przełożonej w Przychodni Matki, Dziecka i Młodzieży, Pielęgniarki Naczelnej w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Koszalinie, starszego specjalisty do spraw promocji zdrowia w Zachodniopomorskim Centrum Organizacji i Promocji Zdrowia, pielęgniarki oddziałowej w Hospicyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w latach 2008-2010) oraz bezpośredni kontakt osobą chorą i niepełnosprawną zaowocuje z pewnością wieloma innowacyjnymi pomysłami służącymi realizacji celów fundacji.
Pełnienie funkcji Przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w województwie koszalińskim zostało w 1998 r. nagrodzone Honorową Odznaką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Otwartość na różne wyzwania zawodowe oraz koncentracja na zapewnieniu pacjentowi profesjonalnej opieki zostały docenione przez środowisko medyczne oraz rodziny pacjentów - zajęOtwartość na różne wyzwania zawodowe oraz koncentracja na zapewnieniu pacjentowi profesjonalnej opieki zostały docenione przez środowisko medyczne oraz rodziny pacjentów - zajęła III miejsce w plebiscycie Najpopularniejsza Pielęgniarka i Położna 2010 roku.